توکان

توکان

توکان ها که از راسته ی دارکوب سانان می باشند .

آن ها به منقار های بزرگ و رنگارنگشان معروف می باشند .

حدود 40 گونه ی مختلف دارند .

توکان ها بومی آمریکای جنوبی می باشند .

ادامه مطلب