جغد

جغد

جغد ها انواع گوناگونی دارند و جزء پرندگان شکاری محسوب می شوند .

آنچه بر همگان واضح است آن ها پرندگانی شب فعال می باشند .

جالب است بدانید که آن ها تنها پرندگانی می باشند که در هنگام پرواز و بال زدن صدایی از آن ها شنیده نمی شود .

این بدین معنی می باشد که بال زدن آن ها بی سر و صدا می باشد و راحت در هنگام شب طعمه ی خود را شکار می کنند .

ادامه مطلب