عقاب

عقاب

عقاب ها جزء پرندگان شکاری هستند .

این پرندگان شکاری زیبا انواع و اقسام و گونه های مختلفی دارند .

این پرندگان شکاری زیبا که به لاتین به آن ها Eagle می گویند حدود 60 گونه دارند .

آن ها مانند تمام پرندگان شکارچی بینایی دقیق و وسیعی دارند .

ادامه مطلب

شاهین

شاهین

شاهین ها که جزء پرندگان شکاری می باشند یکی از زیبا ترین و چابک ترین پرندگان نیز هستند .

نام لاتین شاهین ها Falcon می باشد . آن ها حدود 40 گونه ی مختلف دارند .

پرندگان شکاری به پرندگانی می گویند که گوشت خوار بوده و غذای خود را از شکار سایر حیوانات به دست می آورند .

ادامه مطلب